top of page
Zeynep Çelen ile 200 Saatlik Yoga Alliance Sertifikalı
Yoga Eğitmenliğinin Temelleri
Hocalık Eğitimi
 
Sadece 20 öğrenci alınacaktır.
 

Yoga eğitisini pratik ve günlük hayata uygulanabilir şekilde öğretir. Eğitimi bitiren hocalar, güvenli bir şekilde temel ve orta seviyelerde yoga dersleri verebilmeye başlarlar. Verecekleri dersler, meditasyon, nefes çalışmaları ve yoga pozlarından oluşur, sınıfın seviyesine ve ihtiyacına göre değişir.

 

Erich Schiffmann'ın özgürlük /freedom stili ders serileme mantığı ve ders anlatma teknikleri eğitimin temelini oluşturur, Zeynep'in yıllardır Türkiye'de verdiği derslerdeki deneyimi ile yerelleştirilmiş şekilde sunulur. Eğitmen adayları yoga felsefesini dinden uzak bir şekilde öğrenirler, yoga pozlarının detaylarını ve serilemeyi pekiştirirken, bir yandan da merkez farkındalığı, somatik çalışmalar ve meditasyon ile kişisel dönüşüm olanağı bulurlar. Kendi günlük hayatlarına yogayı hem fiziksel hem psikolojik boyutuyla katmaya başlarlar. Bu dönüşüm, ders anlatımlarına ve hocalıklarına güven duymalarına yardımcı olur, ayrıca günlük yaşantılarından ilham alarak ders vermeye olanak sağlar. Kişi sayısı 20 ile kısıtlı olduğundan olayı, bol ders verme pratiği olanağı bulacaksınız ve kursun hızı herkese uygun bir ritimde olacak.

 
Zeynep Çelen ile birlikte yaklaşık 155 saatlik birebir çalışma içerir. Yin ve Anatomi uzmanı Asu Somer ile minimum 15 saatlik Yoga Anatomisi dersleri vardır. Geri kalan saatler ise asistanlık, etüd veya ödevlerden oluşmaktadır.

 

 • Yoga tarihi ve felsefesi

 • Anatomi (Doğu'nun enerjetik sunumu ve Batı'nın bilimsel bakış açısıyla)

 • Yoga asanaları

 • Temel meditasyon teknikleri

 • Nefes teknikleri

 • Yoga dersi serileme

 • Hocalık yetileri

 • Öğrenci hoca ilişkisi

 • Beden farkındalığı

 • Somatik psikoloji 

 • Sinir/beyin bilimi açısından yoga

 • Ders verme teknikleri

 • Özel ders-yoga stüdyosunda çalışma-bağımsız çalışma 

 

Eğitimin Tarihleri

Daha sonra açıklanacaktır.

 

İnziva

Yer Pastoral Vadi, Fethiye.

Yol ve konaklama ücrete dahil değildir.

 

 

 

bottom of page